Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 31.05.2018
Schválený rozpočet 6 260 051 Kč 0 Kč Schválený rozpočet 6 260 051 Kč
Upravený rozpočet 7 019 920 Kč 74 940 Kč Upravený rozpočet 6 944 980 Kč
běžné příjmy 6 555 920 Kč běžné výdaje 4 006 023 Kč
ostatní příjmy 464 000 Kč Stav ke dni 16.04.2018 ostatní výdaje 2 938 957 Kč velké opravy 2 698 957 Kč investice 240 000 Kč
Skutečnost 3 537 513 Kč 1 425 895 Kč Skutečnost 2 111 617 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 240 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 2 698 957 Kč