Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 30.09.2018
Schválený rozpočet 6 260 051 Kč 0 Kč Schválený rozpočet 6 260 051 Kč
Upravený rozpočet 9 282 444 Kč 684 120 Kč Upravený rozpočet 8 598 324 Kč
běžné příjmy 8 123 444 Kč běžné výdaje 5 206 567 Kč
ostatní příjmy 1 159 000 Kč Stav ke dni 30.09.2018 ostatní výdaje 3 391 757 Kč velké opravy 3 058 757 Kč investice 333 000 Kč
Skutečnost 7 749 950 Kč 3 582 619 Kč Skutečnost 4 167 331 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 333 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 3 058 757 Kč